Skip navigation

İNTERMODAL Taşımacılığı

M&M cargotrain

M&M Militzer & Münch

İNTERMODAL TAŞIMACILIĞI

DOĞAYI KORUYORUZ!

Intermodal Taşımacılık, aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşıma modunun kullanıldığı bir alternatif taşıma modelidir. Bir diğer ifade ile araç veya kapların elleçlendiği, yüklerin elleçlenmediği taşımacılık sistemidir. Genelde taşıma modlarından en az bir tanesi denizyolu ve / veya demiryoludur. Günden güne önemi artmakta olan intermodal taşımacılık, güvenli ve doğa dostu olması sebebiyle gittikçe daha fazla tercih edilmektedir. Denizyolundan hızlı olan ve karayolundan rekabetçi navlunlar sunan Intermodal taşımacılık birçok avantajı beraberinde getirmektedir.

 
  • Rekabetçi navlun
  • Güvenilir transit süre
  • Sınır geçişlerindeki yoğunluklardan etkilenmeme
  • Karbon ayak izini azaltma
  • Karayolundan yüksek taşıma kapasitesi
 

Maliyet / transit süre ilişkisi mükemmel olan intermodal taşımacılık, Halkali tren terminalini ve RORO limanlarını kullanarak Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika arasinda ekolojik bir alternatif sunmaktadır

Rail_image-icon.jpg